till första sidan  gitarr  stråk  blås slagverk tangent röst orkester

lyssna här
biografi
text

  

soloorgel  Temavariation  
klavikord Hop C
       

duoviolin och piano Dorotea-variationer
violin och piano Bergvattnet, Dorotea
två pianon Parts-theme   
två pianon Parts-variations
     

trio klarinett i Bb, violoncell  och piano Trio-Koincidens II
flöjt, marimba och orgel Tre Va II
      

orkester, konserter gitarr och kammarensemble

Guitar and Double