till första sidan video  mp3verkturnéer, uruppföranden biografitext
orkester och konserter
A symphony o symfoniorkester

Få toner, kanske bara en, är utgångspunkt för orkesterstycket A symphony o. I ett skeende över femton sammanlänkade delar fortgår musikens förlopp; i utdragningar, i avstanningar. Styckets namn, A symphony o, anspelar på uttrycket ”början till någonstans i mitten” som en slags variation av utsagan  ”A och O”.  Byts Omega, i A och O, ut mot den femtonde bokstaven i det grekiska alfabetet, omikron (o är också femtonde bokstav  t ex i det engelska alfabetet), skulle ”början och slutet” vackert kunna lyda ”början till någonstans i mitten”  A symphony o och så vidare.Concert and Double violin, cello och  stråksextett
Guitar and Double 
gitarr och kammar-
ensemble
Form and Double cello och pukor
And for Double kontrabas

Hör vi ett jazzsolo på en standardlåt, hör vi också musikerns egna variationer spelas över samma ackorföljd  runt, runt. Det är kanske så den äldre variationsformen  "double"  kan upplevas, när denna följer på en  danssvitssats. I Guitar and Double följer en double med som ett av flera gående variationslager. Över dessa rör sig gitarrsolisten med ensemblen och att här tala om en slags polyform kanske inte bjuder upp till dans, men väl till lyssn.
Dubbelkonserten   Concert and Double (1999), för violin, cello och stråksextett, är ett annat verkexempel  med dessa utgångspunkter och Guitar and Double, som skrevs 2004 för David Hansson och Göteborgs Kammarsolister på beställning av Konstnärsnämnden, är det fjärde i raden. 


Kiervel  blåsorkester


Jon Ersson "Kiervel" var förste nybyggare i den sydlappländska byn Svanabyn i början av 1700-talet. Ett fritt hållet poem i sitt tonlandskap.
soloverk
Skrä violin
Skrä II klarinett i Bb
Skrä III
flöjt
Skrä IV violoncell 

Det första verket med titeln Skrä komponerades 1995 för violin, åtföljt av solostycken för klarinett, flöjt och cello.  Skördar vi höstskogen, plockar svamp och bär, rensar, syltar in och återfyller förråden, har själva bärplockningen också sin gång. Om sedan ”skrä bära” (dialektalt uttryckt i  t ex södra Lappland för att rensa bär) får betydelsen av en slags tonplockning skräder vi inte orden.Oui, för violin! violin

Oui, för violin! består av sjuttio fragment utspridda på  tio sidor med sju rader på varje.  När sidorna i verket ställs upp samtidigt, kan valfritt antal delar spelas på det sätt violinisten sedan väljer, eventuellt huller om buller. Oui, för violin! skrevs för Joar Skorpen.
Sär

gitarr
Tolv fugor för gitarr, C-B gitarr
Hop C  klavikord
Hop Db gitarr

Sär komponerades för gitarr 1994. I gitarrsolot Sär är varje klang uttonad till nästa klang och åter nästa i ett slags repeterande av klangliga vilolägen.

 

Tolv fugor för gitarr C-B är just tolv enkla fugor i sina tonarter och tillkom sommaren 1997 under tolv dagar; En fuga komponerades ena dagen, övades in på gitarr nästkommande dag, samtidigt som en ny fuga skrevs  – varje fuga i sin (diatoniska) tonart med en uppbyggnad enligt känt mönster.

 

Tillsammans med Sär utgör fugorna utgångspunkten för verken Hop, som är en spretigare och fritt hållen musik med varierade impulser från de förstnämnda. Orddelarna sär och hop kan ses som ansatser till komponerandet; isärdragningar och ihopsättningar i sina enklaste former.  Hop C komponerades 2007 för klavikord och samma år tillkom gitarrsolot Hop Db, som tillägnas Magnus Andersson.
I tonvariationer,
kvistar i pappersarken,
    basflöjt
träd 

I tonvariationer, kvistar i pappersarken, träd
för basflöjt är kanske som ett grenverk. Spretande i tonvariationer, då.
ensembleverk
Sentence
klarinett i Bb, violoncell och marimba
Sentence Two
flöjt, violoncell och gitarr 

Verktitlarna kan ibland säga något om styckets karaktär. En utsaga följde med Sentence: Om orden (likt toner) ”tänjs ut” i en sats, tappar denna sitt innehåll och nya sammanhang uppstår. När orden förgrenar sig ut i bokstäverna, tar poesin och bilderna av bokstavsformationerna (konsten) vid och läsaren blir istället betraktare – en poetisk möjlighet. Sentence skrevs för klarinett, marimba och cello. Sentence Two för flöjt, cello och gitarr


A symmetrio - en sommartrio
        trombon och  slagverk 

Precis som i menuetten befinner sig triodelen i A symmetrio – en sommartrio någonstans i mitten, här mellan två satser. Trion har  sju fragment – tre spelalternativ av varje – vilka trombonen och slagverket formar i fri ordningsföljd. Därefter återkommer fragmenten i en utkomponerad variationsdel. Och sedan tänker jag på sommaren.

Sommaren är kanske det tidsrum där dagarna får vara som de blir. Samtidigt, i detta utrymme för det impulsiva och lekfulla, upprepas gärna de goda vanorna. Då gnolas det variationer över sommartemat.

A symmetrio – en sommartrio skrevs 2005 för Axelsson & Nilsson duo på beställning av OPEN/Västra Götalandsregionen.Josquin and "The Prez", Lester
 blockflöjtstrio 

Utgångspunkten för komponerandet av Josquin and “The Prez” finns i Josquin Desprez' musik och  i Lester Young’s musik (”The Prez” var smeknamnet L.Y. fick av Billie Holiday). Gemensamt för renässanstonsättandet och jazzmusiken i dessa fall är det lyriska tonspråket, vilande mot en tydlig harmonik, kanske med en svängig övervikt för jazzen. Tonmaterialet – fritt utlyssnat från deras musik – utvecklar sig sedan ut i detta verk för blockflöjtstrio. Titeln kommer av ett tänkt möte dessa musikpersonligheter emellan, när de sträcker sig fram över århundradena för att presentera sig för varandra:

- Josquin! säger Josquin Desprez
- ”The Prez” ! säger Lester Young
- Desprez? säger J.D.
- ”The”, ”Prez”! säger L.Y.
- Josquin Desprez! säger J.D.
- Aah, Lester Young! säger L.Y.

Därmed är även idén till verket Josquin and ”The Prez”, Lester presenterad!
Parts - theme
Parts - variations

två pianon

Parts – theme och Parts – variations tillkom 2004 och utgår ifrån variationsformen Tema och variationer.  Temat i Parts – theme är i sig varierat och bygger i de små och i de vidare formaten upp stycket i sin helhet. Ett sätt att beskriva ett temas möjligheter är jämförelsen med bebopfrasen. Dess accentueringar, vilka har med svänget att göra, upplevs olika beroende på vilket tempo frasen spelas i. En snabb melodi ger ibland några få toner karaktär, medan en melodi i ett långsamt tempo kanske gör att vi upplever varje ton vara bärande. I Parts-theme framträder det varierade temat, med en till tio toner, kanske som en följd av hur betoningarna ger temat olika spelevinklar. Temat har också andra funktioner än som en melodi och framträder i klangsammanhang eller som enskilda toner, jämte t ex sidoteman. I Parts – variations med sina  tolv variationer , varieras temat och även Parts – theme som helhet betraktat, eftersom temat alltså har denna mångtydiga funktion. På det sätt som musiken i Parts-theme formas, ibland med kontrasterande sammanhang, är variationerna kontrasterande i Parts – variations. Parts – theme och Parts – variations —Rikskonserters beställningsverk–, skrevs för Mats Persson och Kristine Scholz.Oktogon          stråoktett

Bland sommar-Visbys ruiner finns det de som är mer framträdande i grönskan. En av de mindre kyrkoruinerna, Helge Ands kyrka, kanske passeras obemärkt. Jag gick in i denna en sommar och såg gräset omfamna väggarna, insekter och kryp  rörde sig fritt ut och ut (in). Kyrkans åttasidiga långhus – det är påfallande runt- blev plötsligt rum för musik. Upp genom taket skulle musiken klinga, ut. Det åttasidiga rummet bestämde antalet musiker (stråkar) och jag tänkte mig lyssnaren stående utanför
när musiken börjar klinga fram.Tio Ordfamningar

sopran och kontrabas  
Tre Ordfamningar mezzosopran
och slagverk
Fyra ordfamningar mezzosopran och cello
För sopran och kontrabas skrevs verket Tio Ordfamningar, som bygger på diktsviten Ordfamningar. Duo Ego valde tre ordfamningar som omkomponerades för sång och slagverk. Ytterligare fyra ordfamningar tillkom för mezzosopran och cello.


Knyter till ett mezzosopran,
flöjt, slagverk, violin och cello

Något år före tillkomsten av körverket Knyter till ett, skrevs dikten Knyter till ett, som här framförs omkomponerad för kvintett.Tre Va' klarinett i Bb/basklarinett
i Bb, slagverk och gitarr 
Tre Va' II flöjt, marimba och orgel

På så sätt har trion Tre Va’ noterats att cesurer och fermater tar taktstreckens plats. I samband med uruppförandet av Tre Va’ (1997) skrevs:

”Det finns väl bara tre betydelser av Tre Va’, därför namnet Tre Va’? Tre Va’ är skrivet för tre musiker, men har fem instrumentalister, klarinett/basklarinett, klockspel/pukor och gitarr. Stycket är indelat i tre, men delarna går i varandra. Musiken kan vara trevande, stilla, men i fragment också intensivt framåtsträvande.” 

Tre Và II för flöjt, marimba och orgel tillkom också detta år.Kvartett nr.2 altsax., trombon
slagverk och gitarr

I Kvartett nr. 2 flödar musiken fram i skikt, vilka fortgår bredvid varandra utan t. ex. satsindelningar med undantag för några tempoväxlingar. Kvartett nr. 2 är verkets tredje titel och ersätter den lyriska titeln Som och utav bara den stillheten.  Som och utav bara den stillheten finns uttrycket ”utav bara den” (verkets första titel), betecknande något intensivt, kanske med snabbt tempo.  Här byts funktionen och uttrycket befinner sig i lugnt tillstånd. 
Under tillkomsten våren 2004 renoverade tonsättaren det nyinköpta huset, samtidigt som hustrun var i nionde månaden, samtidigt som undervisningen gick in i intensiv konsertfas, samtidigt som en kvartett alltså skulle komponeras. Samtidigt som allt gick undan. För: Ur myllret av toners sammanhang finns plats för enkla sånger.Tillståndsattribut
mezzosopran,flöjt, slagverk, violin och cello
I Tillståndsattribut är tio dikter placerade på en sida. I tonsättningen är de spridda bland toner.


Postulat Om       violin och marimba
Följande kan antagas:
Om Postulat Om är ett postulat, så…
Musiken kan dock inte ställa frågor eller ge svar, men den bevisar sig själv.
Musiken blir ett postulat, om…


Innan hav         flöjt, slagverk och cello

Trion Innan hav följs av dikten:

Detta är dämningen / här är många ord / luckorna öppnas.

I tanken är kanske också vattenytskavalpet, regndroppsstrilandet och porlandet som toner,
alldeles innan hav.Kvartett - Koincidens   
flöjt, violin,
cello och gitarr
Trio - Koincidens II klarinett i Bb,
cello och piano
Sextett - Koincidens III flöjt, klarinett i Bb, slagverk, violin,
cello och gitarr
Duo - Koincidens  IV  flöjt, violin,
cello och gitarr
Det vackra begreppet koincidens i titlarna -  Kvartett – Koincidens m.fl.- är hämtade ifrån den senmedeltida filosofen Cusanus uttryck ”coincidentia oppositorum”  - motsatsernas enhet  (alla motsatser faller samman i Gud och upphävs därmed).
En betoning av sammanföranden är utgångspunkten för dessa verk, här: blåsinstrument - stråkinstrument, skeende – skeende.


kör
Natt- och dagsedlar
blandad kör a cappella

Natt- och dagsedlar
skrevs och tonsattes tredje februari – tredje mars. En dikt skrevs ena dagen och tonsattes nästa. Fåordigheter gärna sammanhållna kring få tankar; från det enda ordets klang till flera ordlager. Tonmaterialet, som också fördes vidare till nästa dag, omarbetades inför varje tonsättning och omväxlades efter dikterna: från det enstämmiga till tal till det mångstämmiga.               
ur...Te  Deum

blandad kör a cappella

I ur…Te Deum ställs dikten Utanförstående bredvid ett avsnitt ur växelsången Te Deum. Ordet utanförstående ligger till grund för hela dikten Utanförstående, som med ett knappt och närmast materiellt språk möter det vackra och livfullt berättade i Te Deum: Bilden av Jesus, som Guds son, som människa; förgänglig, evig…Stävfamningar Manskör
Körfamningar nr. 1 12-stämmig kör a cappella
Körfamningar nr. 2  12-stämmig kör a cappella
Körfamningar nr. 3 12-stämmig kör a cappella
I Körfamningar glider toner och ord från och till varandra på de sätt det anstår dikterna att i toner klinga.