till första sidan  gitarr  stråk  blås slagverk tangent röst orkester

lyssna här
biografi
text


solo
baryton
O alltings blommande stunder

duo
 mezzosopran och violoncell Fyra ordfamningar
sopran och kontrabas 10  Ordfamningar  
mezzosopran och slagverk
Tre Ordfamningar   

kvartett-nonettmezzo, fl,  slagv, vln, vlc
Knyter till ett
mezzo sop, recit. fl, vlc Oöverskådaren
mezzo sop, fl, slagv, vln, vlc Tillståndsattribut
     kör 12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 1
12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 2
12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 3
manskör Stävfamningar
blandad kör a cappella Natt- och dagsedlar 
blandad kör a cappella ur...Te Deum