till första sidan  video  mp3 verk turnéer, uruppföranden biografi text

Mikael Forsman  närmar sig musiken från olika håll som gitarrist och tonsättare, även i sina ofta tonsatta dikter. Impulsiviteten och direktheten i improviserandet ställs bredvid en sprödhet, också kännetecknande för den framkomponerade musiken. Utifrån olika utgångspunkter för ton och klang närmar sig musiken ett koncist/precist uttryck. Verktitlarna kan ibland säga något om styckenas karaktärer. En utsaga följde med Sentence:

Om orden (likt toner) "tänjs ut" i en sats, tappar denna sitt innehåll och nya sammanhang uppstår. När orden förgrenar sig ut i bokstäverna, tar poesin och bilderna av bokstavsformationerna (konsten) vid och läsaren blir istället betraktare -en poetisk möjlighet. Sentence skrevs för klarinett, marimba och cello.


Född 1968 i Göteborg och uppväxt i Svanabyn, Dorotea i Lappland. Studier på Musikhögskolan i Göteborg 1990-94 bland annat i komposition för Peter Hansen. Genom åren turnéer, radioframträdanden och festivalbesök i Sverige och utomlands både som gitarrist och tonsättare. Musik har skrivits för de egna grupperna Cue Act, Chimär och Ensemblen Innan hav och för ensembler och musiker såsom Magnus Andersson och Rohan de Saram, Joar Skorpen, Duo Ego, David Hansson och Göteborgs Kammarsolister, Duo Axelsson Nilsson, pianisterna Mats Persson och Kristine Scholz, Stavanger Symfoniorkester med flera. Bland utgivningarna finns Cue Act "Alloy" LJCD 5218 och i notform Oui, för violin! på Edition Suecia. Ensembleansvarig och grundare av grupperna Cue Act, Ensemblen Innan hav och Chimär. Undervisar i gitarr och ensemble på Kulturskolan i Angered. Medlem i FST sedan 1999.