till första sidan  gitarr  stråk  blås slagverk tangent röst orkester

lyssna här
biografi
text
 

solokontrabas And for Double
violin Variations for a while
violin Oui, för violin! 
violin Skrä 
violoncell Skrä IV
           

duoviolin duo
Vinga-passager
gitarr och violoncell Grapheme

violin och violoncell A propos 
violin och piano Dorotea-variationer
violin och piano Bergvattnet, Dorotea
basflöjt, violin, viola och  violoncell Duo-Koincidens IV 
 pukor och  violoncell Form and Double
mezzosopran och violoncell Fyra ordfamningar
violin och marimba Postulat Om
sopran och kontrabas 10  Ordfamningar  

        

trioflöjt,slagverk och violoncell Innan Hav   
 klarinett i Bb, violoncell  och marimba Sentence
flöjt, gitarr och violoncell Sentence Two
klarinett i Bb, violoncell  och piano Trio-Koincidens II
klarinett i Bb, slagverk och gitarr  Tre Va'

   

kvartett-nonettflöjt, violin, viola och  violoncell
In'n note                               
stråknonett
Kiervel
mezzo, fl,  slagv, vln, vlc
Knyter till ett
fl, kl i Bb, vln, git
Kvartett-Koincidens
stråkoktett Oktogon
mezzo sop, recit. fl, vlc Oöverskådaren
fl, kl i Bb, slagv, guit, vln,  vlc Sextett-Koincidens III
mezzo sop, fl, slagv, vln, vlc
Tillståndsattribut
     
 

orkester, konserter violin, violoncell och  stråksextettConcert and Double
gitarr och kammarensemble

Guitar and Double
symfoniorkester

A symphony o