till första sidan  solo  duo trio kvartett-nonett orkester, konserter kör

lyssna här
biografi
text        

trioflöjt,slagverk och violoncell Innan Hav 
blockflöjtstrio Josquin and "The Prez", Lester
 klarinett i Bb, violoncell  och marimba Sentence
flöjt, gitarr och violoncell Sentence Two
klarinett i Bb, violoncell  och piano Trio-Koincidens II
klarinett i Bb, slagverk och gitarr  Tre Va'
flöjt, marimba och orgel Tre Va II