till första sidan  solo  duo trio kvartett-nonett orkester, konserter kör

lyssna här
biografi
text

kör 12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 1
12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 2
12-stämmig kör a cappella Körfamningar nr. 3
manskör Stävfamningar
blandad kör a cappella Natt- och dagsedlar 
blandad kör a cappella ur...Te Deum