till första sidan  CHIMÄR  ENSEMBLEN INNAN HAV  CUE ACT

ENSEMBLEN INNAN HAV
konissage  pdf.
Ensemblen Innan hav

Medlemmarna

Repertoaren

Lyssna härEnsemblen Innan hav är en samlingspunkt för sången, recitationen och musikdramatiken. Medlemmarna Anna Svensdotter flöjt, Monica Danielson sång, Joar Skorpen violin, Christian Berg cello och Per Sjögren slagverk, är några av landets flitigaste uttolkare av ny musik och återfinns i ensembler som Gageego!, Duo Ego, Göteborgs Kammarsolister, Göteborg Baroque m.fl.


För bokning och information:

ensembleninnanhav@telia.com