till första sidan  CHIMÄR  ENSEMBLEN INNAN HAV  CUE ACT
Kaija Saariaho Lacomisme de l'aile
Zoltán Gaál 8 duetter för violin och cello
Mikael Forsman Tillståndsattribut
Mikael Forsman Innan Hav 


För bokning och information:

ensembleninnanhav@telia.com

 

 

  

    

  

      

 

 


ENSEMBLEN INNAN HAV

 

Medlemmarna
Repertoaren
Lyssna  här


e-mail: MikaelForsman 

Ensemblen Innan hav är en samlingspunkt för sången, recitationen och musikdramatiken. Medlemmarna Anna Svensdotter flöjt, Monica Danielson sång, Joar Skorpen violin, Christian Berg cello och Per Sjögren slagverk. är några av landets flitigaste uttolkare av ny musik och återfinns i ensembler som Gageego!, Duo Ego, Göteborgs Kammarsolister, Göteborg Baroque m.fl.