till första sidan  CHIMÄR  ENSEMBLEN INNAN HAV  CUE ACT

Kaija Saariaho Lacomisme de l'aile
Zoltán Gaál 8 duetter för violin och cello
Mikael Forsman Tillståndsattribut
Mikael Forsman Innan Hav