till första sidan  CHIMÄR  ENSEMBLEN INNAN HAV  CUE ACT


Kaija Saariaho Laconisme de l'aile
Karin Rehnqvist Så går en dag
Mansoor Hosseini Solo
Zoltán Gaál ROSoRIS

8 duetter för violin och cello

Variation på variation
Hans-Erik Dahlgren Vandrarvisa
Erika Förare Brödet i skon
Mikael Forsman Oöverskådaren

Postulat Om

Tre ordfamningar

Fyra ordfamningar

Innan Hav

Tillståndsattribut
John Cage  Forever and Sunsmell

 


För bokning och information:

ensembleninnanhav@telia.com