duo nå spelar den senaste musiken. Det betyder också att upptäckt musik som annars skulle falla i glömska spelas. Det blir  ny musik det!

duo nå     musiken
 upptäckt  musik        

Redan när Maria Ingemarsson Berg och Joar Skorpen började spela tillsammans för femtontalet år sedan var det den bångstyriga, undersköna musiken som publiken skulle få avnjuta.  Här var det inte bara frågan om ordinärt medhårsspel utan här skulle fantasifulla uppsättningar presenteras  med stor omsorg och lyhördhet.
vad de spelar: läs om musiken
 
JOAR SKORPEN  violin
MARIA INGEMARSSON BERG piano