duo nå spelar den senaste musiken. Det betyder också att upptäckt musik som annars skulle falla i glömska spelas. Det blir  ny musik det!

duo nå     musiken  upptäckt  musik        

JOAR SKORPEN  violin
MARIA INGEMARSSON BERG piano Maria Ingemarsson Berg är verksam som solist, kammarmusiker samt ackompanjatör och bland annat medlem i ensemblen Göteborgs kammarsolister. Hon har de senaste åren rönt stor uppskattning för sina framföranden av Olivier Messiaens stora pianoverk Tjugo betraktelser över Jesusbarnet, och har medverkat i flera inspelningar för Sveriges radio. Uppvuxen i Växjö och är utbildad vid musikhögskolorna i Göteborg, Malmö och Oslo.