duo nå spelar den senaste musiken. Det betyder också att upptäckt musik som annars skulle falla i glömska spelas. Det blir  ny musik det!   

duo nå     musiken
 upptäckt  musik        


upptäckt  musik


aktuell repertoarmp3-utdrag 

CLAUDE LOYOLA ALLGÉN ROMANS

SARA WENNERBERG  ROMANS

JOHANNES HAARKLOU  SONAT

ELMER DIKTONIUSJOAR SKORPEN  violin MARIA INGEMARSSON BERG piano