duo nå spelar den senaste musiken. Det betyder också att upptäckt musik som annars skulle falla i glömska spelas. Det blir  ny musik det!

duo nå     musiken
 upptäckt  musik        

musiken


aktuell repertoarmp3-utdrag

CLAUDE LOYOLA ALLGÉN ROMANS http://www.allgen.se

CLAUDE LOYOLA ALLGÉN NOCTURNE

SARA WENNERBERG  ROMANS

JOHANNES HAARKLOU
SONAT

ELMER DIKTONIUS


JOSEF MATTHIAS HAUER
ZWÖLFTONSPIEL

FARTEIN VALEN


MIKAEL FORSMAN DOROTEA-VARIATIONER http://www.mikaelforsman.com 


    


JOAR SKORPEN  violin MARIA INGEMARSSON BERG piano