till första sidan  video  mp3 verk turnéer, uruppföranden biografi  text                              NOT, PUBLIKATION, CD


CUE ACT "ALLOY" 


LJ-records LJCD 5218


OUI, FÖR VIOLIN! 


Edition Suecia SUE 551


HÖGA NÖJE 


Cultiflex ISBN 978-91-980612-3-9


MER NOTER PÅ http://www.mic.stim.se/