MIKAEL FORSMAN -  läs om musiken, ensemblerna och turnéerna

MIKAEL   FORSMAN
english   composer,  guitarist    -    tonsättare,  gitarrist  




e-mail:Mikael Forsman

   
e  n  s  e  m  b  l  e  r  

CHIMÄR




ENSEMBLEN INNAN HAV





DUO NÅ




LÄS GÄRNA OM

konsert, produktion, älvtoner




not, publikation, cd




Uruppförandeklubben Ljungskile - Älvton
www.urukljungskile-alvton.com

Konsert och motionär 
www.konsertochmotionar.com

Tonsättare på väg - FST 100 år 

Eden mellan seklerna
Eden mellan seklerna, fjällen, segel 



cykelkonserterna
Girot i Ale - Bohushallen
Etapp 2 - Mölndals CK 90 år
Etapp 3 Varberg - the true wheel
Cykelkonst och Cykelkonsert etapp 4 - Halmstad



Skyltmusik med Duo Ego



Konsert för 12 traktorer av Sven-Åke Johansson
8 variationer för violin och cello av Zoltán Gaál
A propos av Mikael Forsman
samt musik av Johann Sebastian Bach och Maurice Ravel

Joar Skorpen violin och Christian Berg cello
Tofta Sjögård  söndag 16 augusti kl.15 2009