till första sidan  solo  duo trio kvartett-nonett orkester, konserter kör

lyssna här
biografi
text









   

kvartett-nonett



flöjt, violin, viola och  violoncell
In'n note                        
stråknonett
Kiervel
mezzo, fl,  slagv, vln, vlc
Knyter till ett
fl, kl i Bb, vln, git
Kvartett-Koincidens
altsax, tbn, slagv och guit
Kvartett nr. 2
stråkoktett
Oktogon  
mezzo sop, recit. fl, vlc
Oöverskådaren
fl, kl i Bb, slagv, guit, vln,  vlc
Sextett-Koincidens III
mezzo sop, fl, slagv, vln, vlc
Tillståndsattribut