back  guitar  strings  wind percussion keyboard voice orchestra

mp3
biography  orchestra, concerto

violin, violoncell and string sextet Concert and Double
guitar and chamber ensemble Guitar and Double
 symphony orchestra A symphony o
wind orchestra Kiervel  
quartet-nonet


flöjt, violin, viola och  violoncell In'n note                        
blockflöjtstrio  Josquin and "The Prez", Lester
stråinonett Kiervel 
mezzo, fl,  perc, vln, vlc Knyter till ett
fl, cl in Bb, vln, guit Kvartett-Koincidens
altsax., tbn, slagv och guit Kvartett nr. 2
string octet Oktogon
mezzo sop, recit. fl vlc Oöverskådaren
fl, cl in Bb, perc, guit, vln,  vlc Sextett-Koincidens III
mezzo sop, fl, perc., vln, vlc Tillståndsattribut