till första sidan  video  mp3 verk turnéer, uruppföranden biografi text

Hissmusik på längden
Duo nå
Etapp 2 Mölndal CK 90 år
Girot i Ale
RhythmArtDuo
 Pilgrimsvandring
hissmusik på längden   O alltings blommande stunder med Karl Peter Eriksson, Pilgrimsvandringen under Kalvfestivalen 2010
   i tonsättning av Mikael Forsman fritt efter Gunnar Björlings dikt O alltings blommande stunder