till första sidan  video  mp3 verk turnéer, uruppföranden biografi text

Hissmusik på längden
Duo nå
Etapp 2 Mölndal CK 90 år
Girot i Ale
RhythmArtDuo
 Pilgrimsvandring
hissmusik på längden
   Surtetempot ur Girot i Ale  Etapp 2 - Mölndal CK 90 år, Kulturhallen i Mölndal  6/10 2012 -utdrag
     Jonas Larsson och Einar Nielsen slagverk
, Eleonor Holst film och Mikael Forsman musik och idé