till första sidan  video  mp3 verk turnéer, uruppföranden biografi text

Hissmusik på längden
Duo nå
Etapp 2 Mölndal CK 90 år
Girot i Ale
RhythmArtDuo
 Pilgrimsvandring
hissmusik på längden


   Girot i Ale tillägnat Susanne Ljungskog -utdrag Bohushallen 9/3 2012
    Eleonor Holst film och Mikael Forsman musik
och idé
   Susanne Ljungskog cykel, Jonas Larsson, Einar Nielsen och Per Sjögren slagverk